PARTNER PORTÁL
Keszthelyi Holding tagja
Adatvédelem

Az AGENTA- Consulting Kft. kiemelten fontosnak tartja a személyes adatokhoz fűződő jogok és az információs önrendelkezési jogok tiszteletben tartását, ezért társaságunk minden elvárható intézkedést megtesz a személyes adatok biztonságos kezelése érdekében.

Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az adatvédelem célja, hogy elősegítse az AGENTA-Consulting Kft. által kezelt adatok védelmét és biztonságát.

AGENTA-Consulting Kft. Adatkezelesi Tajekoztato v2019.09.02.pdf